хлорид натрію

Створення нового технологічного процесу повного перероблення розчину стебницького хвостосховища у кондиційні продукти – натрію хлорид і бішофіт

In this article the new technological process of complete processing of solution Stebnik’s tailings on the basis a complex experimental researches, which involves the use of standard equipment, is developed. It enables to get two conditioned products (sodium chloride and bishofit) and potassium-magnesium fertilizer. The cyclic using of organic extractant in the process enables dramatically reduce material costs of processing tailings solution and provides ecological completeness of the process.

Modeling the adsorption connections and their influence on informational parameters of metal-electrolyte interface

The methodology of mathematical modeling and the information tools for determination of the influence of an adsorption on the physical characteristics of the electric double layer of the "metal-electrolyte" interface are described

Оброблення водних розчинів хлориду натрію контактною нерівноважною низькотемпературною плазмою

Вивчено закономірності хімічних перетворень у водних розчинах хлориду натрію за умов плазмового оброблення в газорідинному плазмохімічному реакторі змішування періодичної дії. Запропоновано математичну модель, яка включає стадії окиснення молекул води і хлорид-йонів, а також стадії розкладання метастабільних продуктів хімічних перетворень.