humanization of work

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

Висвітлено соціальні аспекти мотивації праці персоналу підприємства відповідно до сучасних тенденцій гуманізації економічного життя та інтелектуалізації суспільства. Обґрунтовано роль соціалізації як фактора мотиваційної політики. Окреслено основні завдання соціальної політики підприємства та запропоновано мотиваційний інструментарій.