інформаційна безпека

Аналіз захищеності бортових інформаційних систем автомобілів

Розглянуто особливості функціонування бортових інформаційних систем автомобіля. Проаналізовано загрози їх безпеці та запропоновано методи забезпечення інформаційної безпеки та функціональної безпеки бортових інформаційних систем. Проєктування дорожніх мереж під час організації дорожнього руху є одним із факторів забезпечення функціональної безпеки сучасних інтелектуальних транспортних систем, тобто дотримання таких атрибутів інформаційної безпеки, як конфіденційність даних, цілісність, доступність, автентичність і новизна даних.

Про один підхід до підвищення захищеності комп'ютерних систем від зовнішнього втручання

Розглянуто підхід до підвищення захищеності комп’ютерних систем від зовнішнього втручання. Обґрунтовано актуальність проблеми захисту інформації та кібербезпеки. Розглянуто стратегії нападу та деструктивних дій, які застосовують порушники (хакери). Виділено 16 різних стратегій нападу та порушень.

Правові засади електронної комерції в соціальних мережах

У статті проведено дослідження теоретичних аспектів поняття «електронна комерція». Зауважено, щонормативно-правова база України в сфері е-комерції перебуває в стані стрімкого розвитку. Підписавши Угоду про Асоціацію, Україна взяла на себе чималі зобов’язання, зокрема забезпечувати поступову адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу, відповідно до напрямів, визначених Угодою сторін, відтак, одним з яких якраз і є електронна комерція.

Інформаційно-психологічна війна Росії проти України: як їй протидіяти

Розглянуто питання застосування Російською Федерацією проти України засобів та методів інформаційно-психологічного впливу, досліджено причини недостатнього супротиву цим діям, запропоновано конкретні підходи щодо захисту вітчизняного інформаційного поля.

Інформаційна війна і Україна

Розкрито поняття інформаційної війни, форми і види інформаційних війн, їх дію проти України. На конкретних прикладах висвітлено дію інформації та пропаганди на різні сфери та верстви українського суспільства, протидію їх наступу.

Адміністративно-правова природа інформаційної безпеки

В статті розглянуто питання, що пов’язані з адміністративно-правовою природою інформаційної безпеки населення України та її забезпеченням в умовах кризи у сфері економіки, зменшення соціального захисту населення, зростання зовнішньої загрози від інших країн та ведення інформаційної війни проти України окремими країнами. Варто зазначити, що своєчасними щодо цього є заходи української влади, спрямовані на захист держави, її територіальної цілісності і безпеки населення країни.

Державний Центр Української Народної Республіки і Патріарх Йосиф Сліпий: відновлення незалежності у духовному вимірі

У статті наголошено, що тема дослідження є актуальною в контексті підготовки до 30-ої річниці проголошення незалежності України. Здійснено поглиблений порівняльний аналіз політичної діяльності Державного Центру УНР в екзилі та релігійної діяльності Патріарха Й. Сліпого, які в різних умовах пропагували та утверджували ідею відновлення незалежності Української держави на християнських засадах.

ПРИКЛАДНА ОЦІНКА РИЗИКІВ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У КІБЕРПРОСТОРІ

Здійснено дослідження безпеки соціально-економічних процесів у віртуальному просторі. З’ясовано вплив ключових тенденцій сучасності на формування превентивних та адаптивних механізмів забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки підприємств. До основних зараховано глобалізацію, інформатизацію та індивідуалізацію потреб споживачів, медіатизацію суспільних явищ, детериторіалізацію та універсалізацію соціальних явищ.

Національна та інформаційна безпека (актуалізація в сучасних умовах)

Увага зосереджена на питаннях інформаційної безпеки. Кіберзагрози в глобалізаційному суспільстві є завжди, проте для в час певних світових чи державницьких проблем та труднощів їх вплив відчувається особливо гостро.

Parallel Combining Different Approaches to Multi-pattern Matching for Fpga-based Security Systems

The multi-pattern matching is a fundamental technique found in applications like a network intrusion detection system, anti-virus, anti-worms and other signature- based information security tools. Due to rising traffic rates, increasing number and sophistication of attacks and the collapse of Moore’s law, traditional software solutions can no longer keep up. Therefore, hardware approaches are frequently being used by developers to accelerate pattern matching.