інфраструктура підтримки підприємництва

Інтелектуальний потенціал інституцій інфрастуктури підтримки підприємництва

Ефективне формування і використання інтелектуального потенціалу є надзвичайно важливим для соціально-економічного розвитку регіону. Проаналізовано внутрішню структуру інтелектуального потенціалу на прикладі Івано-Франківської області. Подано кількісні та якісні показники інноваційно-інтелектуального потенціалу регіону та суб’єктів ринку інтелектуального продукту. Охарактеризовано діяльність інституцій підтримки підприємництва та інноваційної діяльності.