інгібітування

Study on the Application of Starch Derivatives as the Regulators of Potassium Drilling Fluids Filtration

Derivatives of starch, such as graft copolymer of acrylamide onto starch, carbamoylethylated starch, carbamoylethyl-dihydroxypropylated starch, and dihydroxypropylated starch have been tested for their properties as components of drilling fluids used for clay inhibition and for the regulation of their rheology. The influence of modified starch and their blends with tylose as protective agents in the filtration of drilling fluids, as well as replacement of tylose, by modified starch were investigated.

Синтетичний підхід до одержання похідних D-глюкози: спектральний аналіз та антимікробні дослідження

З використанням методу ацілування синтезовано нові похідні метил 4,6-О-(4-метоксібензіліден)--D- глюкопіранозиду. Показано, що метил--D-глюкопіранозид селективно перетворюється на метил 4,6-O-(4-метоксібензіліден)--D- глюкопіранозид за реакцією з 4-метоксибензальдегід диметилформамідом з достатньо непоганим виходом. Використовуючи широкий спектр ацілюючих агентів, одержано ряд 2,3-ді-О-ацильних похідних цього продукту для визначення їх структури. Структуру синтезованих сполук підтверджено методами спектрального і елементного аналізу.

Inhibitory Efficiency of Antioxidant and Phospholipid Mixtures under the Different Oxidation Extent of Methyl Oleate

Results of investigations of the phospholipids (PL) and hydroperoxide influence on the antioxidant action efficiency of the synthetic phenolic antioxidants (InH) –2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT), 4-methoxyphenol (MOP), 4-tert-butylphenol; natural InH – α-tocopherol (TP), quercetin (Q) and dihydroquercetin (QH2) and hydrated quinoline – 2,2,4-trimethyl-6-ethoxy-1,2-dihydroquinoline (ethoxyquin, EQ), performed by the model of the initiated oxidation of methyl oleate are generalized.

Синтез та ініціююча активність Со (ii)–Mn (ii) біметалічних макроініціаторів β-дикетонатного типу

Методом потрійної кополімеризації стиролу з вініл-β-дикетонатами Mn (ІІ) та Со (ІІ) отримані біметалічні макроініціатори. Досліджені кінетичні параметри кополімеризації. Показано, що металохелати в процесі кополімеризації одночасно виконують функції мономерів, ініціаторів та інгібіторів. Знайдено оптимальні умови синтезу МІ. Показана можливість використання отриманих макроініціаторів для одержання прищеплених полімерів.