Синтетичний підхід до одержання похідних D-глюкози: спектральний аналіз та антимікробні дослідження

Authors: 

Sarkar Kawsar, Jannatul Ferdous, Golam Mostafa and Mohammad Manchur

З використанням методу ацілування синтезовано нові похідні метил 4,6-О-(4-метоксібензіліден)--D- глюкопіранозиду. Показано, що метил--D-глюкопіранозид селективно перетворюється на метил 4,6-O-(4-метоксібензіліден)--D- глюкопіранозид за реакцією з 4-метоксибензальдегід диметилформамідом з достатньо непоганим виходом. Використовуючи широкий спектр ацілюючих агентів, одержано ряд 2,3-ді-О-ацильних похідних цього продукту для визначення їх структури. Структуру синтезованих сполук підтверджено методами спектрального і елементного аналізу. Визначено антимікробну діяльність in vitro сполук під дією десяти хвороботворних бактерій і чотирьох патогенних рослинних грибів. Показано, що синтезовані сполуки мають кращу антимікробну активність, у порівнянні з стандартними антибіотиками; тестовані сполуки є більш ефективними проти грибкових фітопатогенів, ніж бактеріальних організмів.

[1] Singh H., Shukla K., Dwivedi R. et al.: J. Agric. Food Chem., 1990, 38, 1483.
[2] Rjabova J., Rjabovs V., Moreno A. et al.: Cent. Eur. J. Chem., 2012, 10, 386.
[3] Tagashira M., Tanaka A., Hisatani K. et al.: Glycoconjugate J., 2001, 18, 449.
[4] Andry C., Wylde R., Laffite C. et al.: Phytochemistry, 1982, 21, 1123.
[5] Ishii H., Nakamura M., Seo S. et al.: Chem. Pharm. Bull., 1980, 28, 2367.