innovation technologies

Innovation technologies in training specialists in engineering materials science

The aim of educational program TEMPUS is the integration of Eastern countries in the Bologna process. Participating of Lviv Polytechnic National University in project “Modernization of two cycles (MA, BA) of competence-based curricula in Material Engineering according to the best experience of Bologna Process – 543994-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR” allows to improve the quality of training of specialists in the field of materials science.

ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНІ

Проаналізовано можливості реалізації екологічних інновацій в Україні, спрямованих на розроблення, створення і впровадження інновацій у вигляді нової продукції, технології, методів та форм організації виробництва, що прямо чи опосередковано сприятиме зниженню екодеструктивного впливу виробництва та споживання на навколишнє середовище та допоможе вирішенню екологічних проблем.