ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНІ

Authors: 

N.M. Danylevych, M.Ya. Yastrubskyy, K.A. Sydorchuk

Lviv Polytechnic National University

Проаналізовано можливості реалізації екологічних інновацій в Україні, спрямованих на розроблення, створення і впровадження інновацій у вигляді нової продукції, технології, методів та форм організації виробництва, що прямо чи опосередковано сприятиме зниженню екодеструктивного впливу виробництва та споживання на навколишнє середовище та допоможе вирішенню екологічних проблем.

1. Бубенко.  П.,  Гусєв  В.  Чому  гальмуються  інноваційні  процеси  в  Україні?  //  Економіка України. – 2009. – № 6. – С. 30–39. 2. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії. – Л.: ЛНУ, 2001. – 215 с. 3. Лайко П.А. Удосконалення інноваційної діяльності в АПК – вимоги  часу  //  Економіка  АПК.  –  2007.  – №  12.  – С.  85  4.  Лапко  О.  Екологічний  фактор  в інноваційній діяльності // Економіка України. – 1998. – № 8. – С. 69. 5. Черничук Л.В. Особливості державної  інноваційної  політики  в  розвинених  економічних  системах  /  Л.В.  Черничук  // Вісник НУВГП. Економіка. Ч. 2. – 2006. – № 4(36). – С. 372.