іноземні інвестиції

Перспективні напрямки інвестування в українську економіку

Проаналізовано сучасний стан, структуру та динаміку інвестиційної діяльності в Україні, виокремлено основні джерела надходження іноземних інвестицій, встановлено причини коливання обсягів іноземних інвестицій, визначено перспективні напрямки інвестування в українську економіку. Хоча відбувся спад іноземних інвестицій в Україну, та перспективи їх розвитку загалом – обнадійливі.

Essential characteristics of the Ukrainian economy internationalization

In the current global economic system businesses normally operate in many geographic
markets and therefore the study of the key problems of business internationalization, such as an
enterprise entering a foreign market or foreign market presence activities is very relevant at the
moment.
In this article, we systematize different approaches used by international and local
researchers to reveal the essence of “internationalization” category as well as their own
definition of “internationalization”. We also examine actual status and the dynamics of

ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Досліджено основні джерела надходження іноземної валюти в Україну. Проаналізовано переваги та недоліки кожного джерела для вітчизняної економіки. З’ясовано вплив валютних надходжень на стан платіжного балансу країни та динаміку валютного курсу національної грошової одиниці. Визначено, що в умовах складної політичної ситуації, яка склалася в Україні, проблема залучення іноземного капіталу надзвичайно загострилася. Обґрунтовано доцільність ефективнішого використання наявних джерел фінансового забезпечення валютно-курсової стабільності в Україні.