інтегральний показник

Формування маркетингових рішень у системі управління підприємством

Висвітлено підходи до визначення сутності поняття “маркетинг”. Запропоновано процес розроблення та ухвалення маркетингових рішень на підприємстві. Сформовано послідовність оцінювання ефективності маркетингової діяльності. Запропоновано інтегральний показник оцінювання рівня такої ефективності, що охоплює показники ефективності: збуту, заходів просування, товарної політики, цінової політики та інших маркетингових заходів. Систематизовано рівні ефективності маркетингової діяльності, їхні відповідні характеристики та заходи щодо їх підвищення.