інтелектуальна інформаційна система

Аналіз Метрик Для Інтелектуальних Інформаційних Систем

Проблема побудови метрик має вирішальне значення для розв’язку задачі кількісного оцінювання як систем об’єктів довільної природи в цілому, так і відношень, що описують зв’язки між складовими вказаних систем. В сучасних інформаційних системах моделюються предметні області, які містять об’єкти та системи складної будови. Мережна модель найбільш адекватна для опису навколишнього світу: вона відображає об’єкти та системи об’єктів довільної природи, що взаємодіють між собою. Фактично, будь-яку систему можна описати за допомогою мережної моделі.

Інтелектуальна інформаційна система «розумний замок» для захисту приміщень

Розглянуто інтелектуальну інформаційну систему «Розумний замок» для захисту приміщень. Здійснено загальний опис розумних будинків та актуальності їх використання. Сформульовано проблему, яка виникає під час використання розумних пристроїв для дому. Наведено приклади двох відомих таких моделей: SmartLock та Schlage Sense Smart Lock. Проаналізовано їхні переваги та недоліки для врахування під час розроблення інтелектуального замка. Подано короткий опис актуальної інформації щодо методики розпізнавання обличчя. На основі цих даних сформульовано цілі, які досягнуто у цій статті.

Інформаційна інтелектуальна система діяльності кінопрокату

In the article researched and analyzed the problems associated with the filmmaking and film distribution in Ukraine. Considered the basic principles of information intelligent system of the film distribution activity. Proposed the model of knowledge of the intellectual component of intellectual information system and its practical implementation in the form of expert system to provide advice to the client on a movie.