інтелектуальний аналіз даних

Use of Data Mining in the prediction of risk factors of Type 2 diabetes mellitus in Gulf countries

Prevalence of diabetes in Gulf countries is knowing a significant increase because of various risk factors, such as: obesity, unhealthy diet, physical inactivity and smoking.  The aim of our proposed study is to use Data Mining and Data Analysis tools in order to determine different risk factors of the development of Type 2 diabetes mellitus (T2DM) in Gulf countries, from Gulf COAST dataset.

Інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управління для енергетичних систем

Досліджено особливості інтелектуальних компонент інтегрованих автоматизо- ваних систем управління. Розглянуто створення інтелектуальної компоненти ІАСУ для енергетичних систем. Запропоновано нейромережні методи прогнозування споживання електроенергії підприємством на основі машини геометричних перетворень. Наведено результати проведених експериментів.

Класифікація методів аналізу Великих даних

Описано особливості класифікації методів і технологій аналітики Великих даних, групи методів і технологій аналітики Великих даних, які класифікуються з урахуванням функціональних зв’язків та формальної моделі цієї інформаційної технології. Розв’язано задачу визначення концептів онтології аналітики Великих даних.

Методи та засоби дистанційної освіти для заохочення і залучення сучасної молоді до самостійних наукових досліджень

Нові інформаційні телекомунікаційні технології сприяють оптимізації управління навчальним процесом. Запропоновано інноваційні підходи до поліпшення навчальної програми вищої освіти у сфері ІТ. Розглянуто методи пошуку і залучення студентів до наукової та практичної роботи завдяки їх участі в командних змаганнях і спільних міжвузівських науково-практичних проектах. Узагальнено і подано методологічні наукові результати з проблематики впровадження технологій та методів дистанційного навчання.

Some methods in software development recommendation systems

Проаналізовано сучасний стан моделей і методів побудови рекомендаційних систем. Виділено основні класи задач, які розв’язують рекомендаційні системи. Показано особливості застосування методу спільної фільтрації. Розроблено метод розрахунку коефіцієнтів подібності, який враховує розрідженість векторів рейтингів товарів і користувачів.

Fuzzy Model for Recommender Systems

Проаналізовано поточний стан розробки та застосування рекомендаційних систем, моделей і методів побудови рекомендаційних систем. Показано, що найбільш широко використовується метод колаборативної фільтрації фільтрації. Розроблено метод нечіткої кластеризації, який підвищує точність прогнозування рейтингів продуктів.

Застосування засобів інтелектуального аналізу даних для прогнозування використання земельних ресурсів

This article describes the procedures of data mining based on prediction of time series for land cadastre data. Principles, required for the development of the method of forecasting using time series are examined. Mathematical model for serious prediction is developed. The task of prediction of land resources used in Striy District Lviv Region is technically realized.

Застосування кластерного аналізу для опрацювання даних земельного кадастру

Procedures of data mining based on prediction of time series for land cadastre data are described in this article. Principles required for the development of the method of forecasting using time serious are examined. Mathematical model is developed. The task of predicting land resources use in Striyskyi Park in Lviv is technically realized.

Розроблення інформаційної системи для управління ресторанним бізнесом

New information technologies contribute to optimizing decision-making in business. In the article the structure and the practical implementation of information systems for providing services in the restaurant business are presented.

Інтелектуальний аналіз матеріально-технічного забезпечення структурної одиниці навчального закладу

Нові інформаційні, телекомунікаційні технології сприяють оптимізації управління навчальним процесом. Запропоновано структуру побудови ІС-аналізу матеріально- технічного забезпечення структурної одиниці навчального закладу.