інтереси стейкхолдерів

Теоретико-методологічні засади управління підприємством на засадах урахування інтересів стейкхолдерів

Представлено визначення понять «стейкхолдер», «група економічного впливу», «група інтересів» та «зацікавлена сторона». Наведено теоретичне обґрунтування необхідності формування системи управління українських підприємств на засадах узгодження інтересів стейкхолдерів. Проаналізовано основні теорії, які є основою для формування системи управління підприємством на засадах балансу інтересів стейкхолдерів.

Theoretical and practical approaches to identification of stakeholder interests of the company

In the article the approaches to stakeholder interests identification are proposed. The developed approaches are directed at identification of types of stakeholder interests and their localization in the company value chain.