Теоретико-методологічні засади управління підприємством на засадах урахування інтересів стейкхолдерів

Автори: 
І. Олексів, В. Харчук

Представлено визначення понять «стейкхолдер», «група економічного впливу», «група інтересів» та «зацікавлена сторона». Наведено теоретичне обґрунтування необхідності формування системи управління українських підприємств на засадах узгодження інтересів стейкхолдерів. Проаналізовано основні теорії, які є основою для формування системи управління підприємством на засадах балансу інтересів стейкхолдерів.

 1. Олексів І. Б. Групи економічного впливу в системі управління підприємством: концепція і інструментарій їх відбору та узгодження інтересів : [монографія] / І. Б. Олексів. — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. — 292 с.
 2. Donaldson T. The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence And Implications / T. Donaldson, L. Preston // The Academy of Management Review [Text]. — 1995. — № 1. — P. 65–91.
 3. Freeman R. E. Can Stakeholder Theorists Seize the Moment? / R. E. Freeman // The Journal of Corporate Citizenship [Text]. — 2009. — № 36. — P. 21–24.
 4. Jurgens S. Stakeholder Theory and Practice in Europe and North America: The Key to Success Lies in a Marketing Approach / S. Jurgens, P. Berthon, L. Papania [and so on] // Industrial Marketing Management [Text]. — 2010. — № 39. — P. 769–775.
 5. Johansson P. Implementing stakeholder management: a case study at a micro- enterprise / P. Johansson // Measuring Business Excellence [Text]. — 2008. — № 3. — P. 33–43.
 6. Zadek S. The path to corporate responsibility / S. Zadek // Harvard Business Review [Text]. — 2004. — № 11. — P. 125–132.
 7. Orts E. A North American Legal Perspective on Stakeholder Management Theory / E. Orts // Perspectives on Company Law [Text] / F. M. Patfield (ed). — London : Kluwer, 1997. — 498 p.
 8. Johansson P. Implementing stakeholder management: a case study at a micro- enterprise... — P. 35.
 9. Ibid. — P. 35.
 10. Ibid. — P. 35.
 11. Ibid. — P. 35.
 12. Freeman R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach [Text] / Freeman R. E. — Boston et al. : Pitman, 1984. — P. 5.
 13. Ibid. — P. 5.
 14. Ibid. — P. 315.
 15. Ibid. — P. 315.
 16. Keay A. Stakeholder Theory in Corporate Law: Has it Got What It Takes? [Text] / A. Keay. — Leeds : University of Leeds, 2010. — 52 p.
 17. Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та українська практика [Текст] : підручник / Саприкіна М. А., Ляшенко О., Саєнсус М. А. [та ін.] ; за наук. ред. Редькіна О. С. — К. : Фарбований лист, 2011. — 480 с.
 18. Крикавський Є. Логістика [Текст] : навч. посіб. / Є. Крикавський. — Львів : Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 1999. — 264 с.
 19. Кузьмін О. Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту [Текст] : навч. посіб. — 2-е вид. доп. і перероб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. — Львів : Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти) ; «Інтелект-Захід», 2003. — С. 145.
 20. Freeman R. E. Strategic Management... — Р. 5–14.
 21. Олексів І. Б. Групи економічного впливу в системі управління підприємством... — 292 с.
 22. Freeman R. E. Strategic Management... — 315 р.
 23. Keay A. Stakeholder Theory in Corporate Law... — 52 p.
 24. Корпоративна соціальна відповідальність... — 480 с.
 25. Подольчак Н. Ю. Проблеми оцінювання та регулювання соціально- економічної ефективності систем менеджменту машинобудівних підприємств [Текст] / Подольчак Н. Ю. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — С. 45.
 26. Freeman R. E. Strategic Management... — 315 р.
 27. Подольчак Н. Ю. Проблеми оцінювання та регулювання соціально- економічної ефективності систем менеджменту машинобудівних підприємств... — 340 с.
 28. Менеджмент риска. Термины и определения [Электронный ресурс] : ГОСТ Р 51897-2002 / Государственный стандарт Российской Федерации. — 2002. — Режим доступа : http://gost.ruscable.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi?i=6142&l.
 29. Freeman R. E. Strategic Management... — 315 р.
 30. Keay A. Stakeholder Theory in Corporate Law... — 52 p.