капіталомісткість

Парадокс Леонтьєва: використання в умовах повоєнної економки

Досліджено особливості використання парадоксу Леонтьєва в умовах повоєнного відновлення економіки України. Систематизовано результати емпіричних перевірок моделі Хекшера – Оліна в контексті різних причин недотримання її окремих умов. Узагальнено комбінації показників оцінювання параметрів факторів виробництва, перевірено їх релевантність щодо окремих завдань тестування факторів. Сформовано рекомендації щодо використання статистики Леонтьєва для розвитку міжнародної економічної діяльності України.

Модель Хекшера-Оліна-Самуельсона: теоретичний базис і умови застосування

Досліджено особливості використання моделі Хекшера – Оліна – Самуельсона та її окремих допущень. Виявлено чинники впливу на процес вирівнювання відносних та абсолютних цін факторів виробництва. Перевірено статистичні зв’язки показників факторів виробництва і параметрів міжнародної торгівлі окремих країн та їх експортноорієнтованих галузей. Сформовано рекомендації щодо використання моделі Хекшера – Оліна – Самуельсона для розвитку міжнародної економічної діяльності України.

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Однією із важливих проблем фінансового менеджменту на підприємстві є управління оборотними активами. Політика управління оборотним капіталом підприємства спрямована на забезпечення довгострокової виробничої і ефективної фінансової діяльності підприємства, що досягається через пошук компромісу між ризиком втрати ліквідності та ефективністю роботи. Реалізація такої політики передбачає визначення необхідного рівня оборотних активів та оптимізацію структури джерел їх фінансування.