каталіз

ЕЛЕКТРООКИСНЕННЯ CH3OH НА ПОВЕРХНІ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ Pd-Au/GC ЕЛЕКТРОДІВ

Бінарні системи паладію Pd-М (М – d-метали): Pd-Ni, Pd-Cu, Pd-Ag, Pd-Au – тип біметалевих наноматеріалів, які в останнє десятиліття є предметом зацікавленості завдяки підвищеній каталітичній активності в процесах анодного окиснення низькомолекулярних органічних речовин, зокрема для окиснення етанолу, метанолу, гліцерину, форміатної кислоти, що є предметом застосування у сенсорах й, особливо в паливних елементах. Перспективною для останніх в аспекті каталізу анодних і катодних процесів є система Pd-Au.

Багатоатомні спирти у процесі окиснення циклогексану

Quantitative and qualitative influence of the binary catalytic systems containing [cobalt naphthenate – polyhydric alcohol] on liquid-phase homogeneous catalytic oxidation of cyclohexane was considered. Розглянуто кількісний та якісний вплив бінарних каталітичних систем складу [нафтенат кобальту – багатоатомний спирт] на рідиннофазне гомогенно-каталітичне окиснення циклогексану. 

Використання амінокислот в процесі окиснення циклогексану

The basic regularities of influence of amino acid glycine in the homogeneous liquid-phase catalytic cyclohexane oxidation was researched. 
Досліджено  основні  закономірності  впливу  амінокислоти  гліцин  на  рідиннофазне гомогенно-каталітичне окиснення циклогексану.

Визначення структури проміжних каталітичних комплексів у процесі окиснення циклогексану

Проведено спектрографічні дослідження бінарних каталітичних систем для
процесу окиснення циклогексану на основі нафтенату кобальту з використанням
органічних модифікаторів різної природи – етанолу та гліцину у циклогексаноні.
Проведені дослідження підтверджують припущення про комплексоутворення за участю
всіх компонентів каталітичних розчинів. Побудовано структурні формули ймовірних
комплексів каталітичних систем. The spectral analysis of binary catalytic solutions based on cobalt naphthenate for the