кіберфізична система

Кіберфізична система автономного поливу з дистанційним управлінням

У сучасних реаліях темп життя людей набагато вищий, ніж 30 років тому, і він все ще зро- стає. При цьому кількість інформації також зростає. Цю інформацію слід обробляти постійно, щодня, щойно вона надходить. Обсяги виробництва також не стоять на місці. Такий живий ритм життя вимагає послідовності та безперервності процесу. І ці процеси має забезпечити людина.

OPEN-SCIENCE SPACE ISSUE: CALIBRATION OF MEASURING CHANNELS OF NON-DISMANTLING CYBER-PHYSICAL SYSTEMS

The analysis of the concept of Open-Science Space is carried out. The existence of ways to achieve reproducibility and traceability of research results performed by a group of worldwide situated Cyber-physical system operators/supervisors is shown. Ways to ensure the efficient operation of Cyber-physical systems as complex technological nondemountable objects with high requirements for metrological characteristics have been studied. To develop the scattered cyberphysical systems, the portable stable-in-time code-controlled measures of physical quantities have been studied.

Cyber-physical System to Help Moor a Ship

A method of organizing an information cyber- physical system to assist in the mooring process has been considered in the article. It describes ways to organize the mooring of ships to the berth. The problems that occur during this operation have been listed. As the mooring process is labor- intensive and depends on the human factor, a system that will provide up-to-date real-time information to facilitate the mooring operation has been regarded. The structure and stages of development of the proposed solution have been described. The features of the selected elements have been indicated.

The Algorithm of Cyber-physical System Targeting on a Movable Object Using the Smart Sensor Unit

It is known that smart sensor units are one of the main components of the cyber-physical system. One of the tasks, which have been entrusted to such units, are targeting and tracking of movable objects. The algorithm of targeting on such objects using observation equipment has been considered. This algorithm is able to continuously monitor observation results, predict the direction with the highest probability of movement and form a set of commands to maximize the approximation of a moving object to the center of an information frame.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНОГО КОНТРОЛЮ ТЕПЛИЦІ

У роботі вивчено параметри, необхідні для забезпечення працездатності кібер-фізичної системи керування вирощуванням рослин у замкнутому приміщенні теплиці. Встановлено, що для оптимізації роботи необхідно керувати декількома групами параметрів, що стосуються підсистем температури, вологості та інсоляції. Підібрано відповідні сенсори та актуатори, включаючи сенсори керування вмістом вуглекислого газу. Вивчено рівномірність встановлення режимів роботи системи, як по площі, так і в об’ємі теплиці.

Наукова спадщина засновника кібернетики Норберта Вінера

Розглянуто наукову спадщину видатного американського вченого, засновника кібернетики Норберта Вінера. Наведено його основні етапи життєвого шляху. У 2019 р. виповнюється 125 років від дня його народження і 55 років від дня його смерті. Все своє життя Норберт Вінер присвятив науковій роботі в таких видатних наукових центрах, як Гарвардський університет, Корнельський університет, Колумбійський університет, Массачусетський технологічний інститут та ін. Подано особливості наукового стилю Норберта Вінера та його ставлення до організації наукового пошуку.

АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У АГРОСЕКТОРІ

Забезпечення ефективної державної політики в галузі створення та функціонування кіберфізичних систем (КФС) в Україні вимагає детального вивчення сучасного стану та аналізу тенденцій розвитку КФС, їх видів у світі в галузі агропромисловості, особливостей механізмів державного управління ними у провідних країнах світу та особливо у ЄС, розроблення нормативного забезпечення КФС в Україні, прийняття вітчизняних і міжнародних стандартів як національних щодо різних вимог та технічних характеристик, необхідних для функціонування КФС, проведення сертифікації їх функціональної сумісності, забезпечен

Research and Design of the Multifunctional Cyber-Physical System of Testing Computer Performance in WAN

A multifunctional cyber-physical system for monitoring and testing remote computers in the WAN has been developed. This cyber-physical system has been built using microservice architecture. The system has used a website as a graphical interface, which in turn communicates with the main query separator, namely a web server. In addition, the database and the AES-256 encryption algorithm has been used to simplify data work, and to increase system security from external interventions.

On the Approaches to Cyber-physical Systems Simulation

A comparative analysis of existing approaches to Cyber-Physical Systems simulation has been conducted. The intrinsic peculiarities of Cyber-Physical Systems have been reasoned and generalized. Thelimitations of available simulation tools have been pointed out. The approach to Cyber-Physical Systems design solutions checking on the basis of timed automata, UPPAAL integrated tool environment and Temporal Logic of Actions usage has been proposed.

До проблеми управління комплексною системою безпеки кіберфізичних систем

Проаналізовано моделі управління інформаційною безпекою (ІБ) кіберфізичних систем (КФС) згідно з ISO/IEC TR 13335 та ISO/IEC 27001, що є підґрунтям розвитку методології управління комплексною системою безпеки (КСБ) в рамках моделі управління “плануй – виконуй – перевіряй – дій”. Запропоновано структуру управління КСБ КФС на рівні життєвого циклу інформації та багаторівневої моделі “кібернетичний простір – комунікаційне середовище – фізичний простір” на основі концепції “об’єкт – загроза – захист”, яка розширює застосування системи управління ІБ.