коефіцієнт тепловіддачі

Особливості розрахунку коефіцієнтів теплопередачі за використання гліколів з урахуванням поверхневих сил теплоносія

У цьому дослідженні порівнювали класичний метод розрахунку коефіцієнтів тепловіддачі трубного простору кожухотрубного теплообмінника за класичними числами подібності Нуссельта, Рейнольдса і Прандтля з новим методом, який враховує коефіцієнти поверхневого натягу теплоносіїв, їхні перехідні, турбулентні в'язкість і теплопровідність, а також середню товщину ламінарного примежового шару (ЛПШ). Класичний метод показує кращу ефективність води як теплоносія в порівнянні з 45% водним розчином пропіленгліколю.

THE EFFECT OF THERMAL INSULATION FROM AUTOCLAVED AERATED CONCRETE ON THE ENERGY PERFORMANCE OF A SINGLE-FAMILY HOUSE

The article examines the effect of thermal insulation from autoclaved aerated concrete on the energy characteristics of a single-family house. Analysis of mathematical models of energy characteristics of external enclosing structures of buildings depending on the thickness of AEROC autoclaved concrete products according to the criteria of heat loss shows that the thermal resistance value of 7.11 m2K/W and the heat transfer coefficient of 0.141 W/(m2K) are achieved using the wall block AEROC D 300 and AEROC Energy thermal insulation panel with a thickness of 200 mm.

СУШІННЯ МІКРОСФЕРИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СУХИХ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ

Перспективним напрямом виробництва сухих теплоізоляційних будівельних сумішей є використання мікросфери теплових електростанцій, що сприятиме формуванню теплоізоляційних, міцнісних, хімічно- та термічностійкісних властивостей продукції.

Теплообмін під час фільтраційного висушування подрібненої біомаси соняшника

Запропонованo фільтраційне висушування подрібнених стебел соняшника, як стадії технологічної лінії для виробництва твердого біопалива. Проаналізовано теоретичні аспекти процесів теплообміну під час фільтраційного висушування. Встановлено вплив збільшення швидкості теплового агенту від 0,68 до 2,05 м/с на інтенсивність теплообміну. Значення коефіцієнтів тепловіддачі розраховані на основі даних експерименту у тонкому шарі та залежності .

Heat Transfer Process During Filtration Drying of Grinded Sunflower Biomass

Filtration drying of grinded sunflower stems as the unit operation of the technological line for solid biofuel production has been proposed. Theoretical aspects of heat transfer processes during filtration drying have been analyzed. The effect of the drying agent velocity increase from 0.68 to 2.05 m/s on the heat transfer intensity has been established. The values of heat transfer coefficients have been calculated on the basis of the thin-layer experimental data and equation .

Теплостійкість зовнішнього огородження у літній період року

Одним із основних параметрів, що визначає мікроклімат приміщення, є внутрішня температура у ньому, яка залежать від запроектованого зовнішнього захищення. Тому насамперед у статті проаналізовано теплостійкість захищення, яка є похідною від теплозахисту будівлі, зокрема в літній період. Теплове надходження на зовнішнє огородження проаналізовано переважно з точки впливу сонячної радіації на конструкцію в літній час.