коефіцієнт тертя

Особливості реологічної та трибологічної поведінки високов’язкісних полімерних композицій в залежності від складу

Встановлено вплив природи доданків та їх співвідношення на реологічні, трибологічні та технологічні властивості сумішей на основі надвисокомолекулярного поліетилену. Вивчено їх вплив на енергетичні витрати в процесі переробки полімерних сумішей. Показано, що реологічні та трибологічні властивості зразків мають характер залежності складний, що визначається неоднорідністю системи. В роботі враховано вплив коефіцієнта тертя метеріалу та в’язкості його розтопу на енергетичні витрати в процесі переробки методом лиття під тиском чи екструзією.

Influence of diamond component based on wurtzite boron nitride on wear resistance of cutting tool

The article is devoted to the study of the influence of the diamond component in a composite superhard material based on wurtzite boron nitride on the stability of the tool during turning of hardened steels in the mode of smooth turning and when processing intermittent surfaces. The aim of the work is to study the influence of the content of the diamond component in the composite superhard material based on wurtzite boron nitride on the stability of the tool.