кокс

Production and quality of blast furnace coke in Ukraine

This research displays the state of metallurgical coke production in Ukrainew with special attention to the raw material base for production of coke and its quality. Besides the following essay deals with the detailed analysis of preparation methods of coal charge for coking, including thermal treatment and stamp charging and formulates the main ways of upgrading coke quality considering the rational technology of coking.

Effect of Total Ash Content and Coals Ash Composition on Coke Reactivity

The article deals with the hypothesis of the influence of coals mineral components on coke reactivity. It has been shown that the reaction between carbon and carbon dioxide proceeds in kinetic area and its rate depends upon total ash content of coked coal. The data showing catalyst effect of coal mineral components upon their organic mass pyrolysis and consequently upon coke reactivity have been presented.

Знесірчення та застосування середньометаморфізованого кам’яного вугілля. 1. Встановлення оптимальних умов оксидаційного знесірчення

Знайдено умови, які забезпечують перебіг реакцій у кінетичній області між піритною сіркою середньометаморфізованого вугілля і паро-повітряною сумішшю. Розроблено експериментально-статистичну математичну модель та на її основі встановлено оптимальні значення чинників процесу оксидаційного знесірчення кам’яного вугілля середнього ступеня вуглефікації. У знайдених оптимальних умовах здійснено знесірчення двох зразків коксівного вугілля, які будуть використані як компоненти вугільної шихти у виробництві спеціальних видів коксу.

Техногенні наночастки з продуктів коксування вугілля

Проведені експерименти з виділення вуглецевих наночасток технологічного походження з продуктів коксування вугілля, а саме: коксу, пекового коксу, пеку, коксового пилу і вуглецевих відкладень з коксової і пекококсової камер. Методом просвічуючої електронної мікроскопії були досліджені наночастки, які були виділені з продуктів коксування. Наведено обґрунтування технологічного походження виділених наночасток. Отримані мікродіфракційні картини свідчать, що виділені наночастки є кристалічними тілами. Енергодисперсійний аналіз показав, що всі наночастки і мікрочастки складаються з вуглецю.

Influence of Coke Quenching Method on its Reactivity

The results of investigation for the influence of the coke quenching method on the coke reactivity were shown. Using thermogravimetry and scanning electron microscopy significant differences of the porous structure and peculiarities of the structure of coke carbon, which forms the pores walls in both wet and dry quenching coke, were discovered. It was established that higher reactivity of wet quenching coke is due to its higher porosity (60 % higher than that of dry quenching coke).

Знесірчення та застосування середньометаморфізованого кам’яного вугілля. 2. використання знесірченого вугілля як додатків до сировини у виробництві спеціальних видів коксу

Здійснено пластометричні дослідження базової шихти коксування та шихт приготовлених з додаванням знесірченого вугілля різної якості та в різній кількості. Досліджено нелеткі залишки пластометрії, а саме: проведено їх технічний аналіз, визначено механічну міцність, абразивну твердість, реакційну здатність, а також проведено дериватографічні дослідження.