колісна сталь

Вплив характеристик циклічної тріщиностійкості колісних сталей з нітридним зміцненням на їх пошкоджуваність в умовах контактної втоми

Досліджено взаємозв’язок між утворенням вищербин на поверхні кочення мо- дельних коліс і циклічною тріщиностійкістю сталей з нітридним зміцненням. Показано, що нітридне зміцнення колісних сталей позитивно впливає на опір пошкодженості поверхні кочення модельних коліс. Для підвищення роботоздатності колісних сталей з нітридним зміцненням зазначена необхідність оптимізації їх хімічного складу, забезпечуючи вміст вуглецю в інтервалі 0,50...0,55 % за вмісту ванадію 0,08...0,12 % і азоту 0,008...0,015 %.

Correlation between Electrochemical Corrosion and Structural State of Steel by Simulation of Operation Conditions of Railway Wheels

Corrosion mechanism and corrosion rate of wheel steel of different chemical and structural compositions have been investigated. It has been shown that “white layers”, variation in grains size and structure streakiness of wheel steel increase corrosion rate. Wheel steel with vanadium additives corrodes more quickly than that without vanadium. Non-metallic inclusions are the centers of corrosion nucleation and their influence on corrosion depends on inclusion type. Corrosion mechanism of wheel steel has been discussed.