комплаєнс-система

Формування прикладного інструментарію комплаєнсу на вітчизняних підприємствах

Досліджено сутність поняття «комплаєнс». Виявлено причини, що спонукають підприємства впроваджувати інструментарій комплаєнсу. Визначено основні складові комплаєнс-політики організації. Наведено способи мінімізації ризиків підприємств за допомогою імплементації інструментів системи комплаєнсу. Виокремлено ключові проблеми упровадження комплаєнсу на підприємствах України. Розроблено етапи уніфікованої технології комплаєнсу на вітчизняних підприємствах. Запропоновано концептуальну модель комплаєнсу та обґрунтовано необхідність її впровадження у практичну діяльність організацій.