Формування прикладного інструментарію комплаєнсу на вітчизняних підприємствах

2023;
: cc. 11 - 17
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет "Львівська політехніка"

Досліджено сутність поняття «комплаєнс». Виявлено причини, що спонукають підприємства впроваджувати інструментарій комплаєнсу. Визначено основні складові комплаєнс-політики організації. Наведено способи мінімізації ризиків підприємств за допомогою імплементації інструментів системи комплаєнсу. Виокремлено ключові проблеми упровадження комплаєнсу на підприємствах України. Розроблено етапи уніфікованої технології комплаєнсу на вітчизняних підприємствах. Запропоновано концептуальну модель комплаєнсу та обґрунтовано необхідність її впровадження у практичну діяльність організацій.

  1. Березюк К. М. Реалізація комплаєнс-політики НАЕК «Енергоатом» як основа розвитку соціальної відповідальності атомної енергетики. Соціальна економіка. 2021. 61. С. 42–50. DOI: https://doi.org/10.26565/ 2524-2547-2021-61-04.
  2. Українські компанії почали впроваджувати комплаєнс-контроль. Що це і навіщо? Youcontrol. 2019. URL: https://youcontrol.com.ua/blog/komplaiens-kontrol-shcho-tse-i-navishcho/
  3. Пальцун І. М. Сompliance-політика як складова корпоративної культури підприємства. Торгівля і ринок України. 2013. Вип. 35. С. 134–141.
  4. Калініченко Л. Л. Теоретичні аспекти функціонування комплаєнсу у вітчизняних банках. Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія Економічні науки. Вип. 6. Ч. 4. 2014. С. 242–245.
  5. Сидоренко Д. Комплаєнс: why do we need it? URL: http://yur-gazeta.com/ publications/practice/ inshe/komplaens-why-do-we-need-it.html (дата звернення 11.09.2019).
  6. Цюцяк А. Л., Цюцяк І. Л. Впровадження системи комплаенс-контролю у вітчизняну систему незалежного фінансового контролю та аудиту. Економіка: наук.-інформ. вісник. 2011. № 3. С. 200–206.