комплексні сполуки

Окиснення циклогексану в присутності хелатів металів змінної вале

Розглянуто рідиннофазне окиснення циклогексану у присутності індивідуальних каталізаторів – хелатних олігомерних комплексів кобальту та міді. Наведено методику синтезу металокомплексних каталізаторів. Проаналізовано вплив комплексоутворювача та лігандів олігомерів на показники процесу окиснення циклогексану.

Феноменологіяні коефіцієнти в’язкості низькомолекулярних простих рідин та розчинів

Вивчено взаємодію тетра-заміщених йодидів арсенію з йодидом цинку і ціаністим калієм. За допомогою фізичного, хімічного та елементного методів аналізу встановлено склад і структуру синтезованих сполук. На основі кремній-органічних карбофункціональних олігомерів та отриманих комплексних сполук створені нові композиційні матеріали багатофункціонального призначення для охорони навколишнього середовища.

Вплив органічних додатків на каталізатори процесу рідиннофазного окиснення циклогексану

Досліджено вплив кисне- та азотовмісних органічних додатків до каталізатора на склад та співвідношення продуктів окиснення циклогексану. Як додатки використовували широкий спектр азотовмісних та кисневмісних речовин з різною молекулярною масою. Одержані результати проаналізовано з огляду на особливості будови досліджуваних додатків, та імовірності їх взаємодії з каталізатором і проміжними продуктами окиснення з подальшим утворення проміжних комплексів чи асоціатів.