Вплив органічних додатків на каталізатори процесу рідиннофазного окиснення циклогексану

https://doi.org/10.23939/chcht09.01.037
Надіслано: Листопад 14, 2013
Переглянуто: Березень 28, 2014
Прийнято: Вересень 25, 2014
Автори: 
Sergiy Mudryy, Viktor Reutskyy, Oleksandr Ivashchuk, Oleksandr Suprun and Volodymyr Ivasiv

Lviv Polytechnic National University, 12, St. Bandera str., 79013 Lviv, Ukraine; mso1984tm@mail.ru

Досліджено вплив кисне- та азотовмісних органічних додатків до каталізатора на склад та співвідношення продуктів окиснення циклогексану. Як додатки використовували широкий спектр азотовмісних та кисневмісних речовин з різною молекулярною масою. Одержані результати проаналізовано з огляду на особливості будови досліджуваних додатків, та імовірності їх взаємодії з каталізатором і проміжними продуктами окиснення з подальшим утворення проміжних комплексів чи асоціатів.

[1] Vikram G. and Suresh A.: Ind. Eng. Chem. Res., 2007, 46, 6891.
[2] Suresh A., Sridhar T. and Potter O.: AIChE J., 1990, 36, 137.
[3] Raja R. and Thomas J.: Mol. Catal. A, 2002, 181, 3.
[4] Yuan H.-X., Xia Q.-H., Zhan H.-J. et al.: Appl. Catal. A, 2006, 304, 178.
[5] Shylesh S., Prinson P. and Singh A.: Appl. Catal. A, 2007, 318, 128.
[6] Li J., Shi Y., Xu L. and Guanzhong L.: Ind. Eng. Chem. Res., 2010, 49, 5392.
[7] Loncarevic D., Krstic J., Dostanic J. et al.: Chem. Eng. J., 2010, 157, 181.
[8] Chavan S., Srinivas D. and Ratnasamy P.: J. Catal., 2002, 212, 39.
[9] Ivashchuk O., Mudryy S., Mel’nyk Ju. and Reutskyy V..: Voprosy Khim. i Khim. Techn., 2008, 1, 63.
[10] Costantini M. and Fache E.: Pat. US006147256, Publ. Nov. 14, 2000.
[11] Luque R., Badamali S., Clark J. et al.: Appl. Catal. A, 2008, 341, 154.
[12] Jevtic R., Ramachandran P. and Dudukovic M.: Chem. Eng. Res. Design, 2010, 88, 255.