комп'ютерні технології

Сучасний стан та перспективи розвитку сейсмологічних досліджень в Карпатському регіоні України

Наведено коротку історію проведення сейсмологічних спостережень в Карпатському регіоні, обґрунтовано необхідність вдосконалення сейсмічної апаратури та автоматизації обробки отриманих даних. Приведено перелік діючих сейсмічних станцій, їх обладнання та основні параметри, схему розташування. Дано перелік задач, які вирішуються за допомогою отриманих матеріалів сейсмологічних спостережень. Вказано основні напрямки модернізації апаратних засобів отримання сейсмічної інформації, зв’язку, програмного забезпечення.

Особливості програмування динамічно реконфігурованих процесорів

Проаналізовано побудову та особливості електронної біомедичної апаратури. Запропоновано основну структуру біотехнічної системи. Розглянуто перспективи використання мікропроцесорних засобів для розроблення біомедичної апаратури. Сформульовано методологічні рекомендації стосовно процесу розроблення нової біомедичної апаратури.