Сучасний стан та перспективи розвитку сейсмологічних досліджень в Карпатському регіоні України

1
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
2
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України

Наведено коротку історію проведення сейсмологічних спостережень в Карпатському регіоні, обґрунтовано необхідність вдосконалення сейсмічної апаратури та автоматизації обробки отриманих даних. Приведено перелік діючих сейсмічних станцій, їх обладнання та основні параметри, схему розташування. Дано перелік задач, які вирішуються за допомогою отриманих матеріалів сейсмологічних спостережень. Вказано основні напрямки модернізації апаратних засобів отримання сейсмічної інформації, зв’язку, програмного забезпечення.

  1. Вербицький С.Т., Сапужак І.Я., Стасюк А.Ф., Вербицький Ю.Т. Апаратно-програмний комплекс DAS-04 для моніторингу небезпечних геодинамічних процесів та природних явищ // Матеріали Всеукраїнської наукової кон­ференції „Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища”. – Київ:  Київський НУ, 2006. – С. 159-161.
  2. Вербицький С.Т., Кендзера О.В., Вербицький Ю.Т., Стасюк А.Ф., Олещук Є.І. Удоско­на­лення та розвиток системи збору сейсмо­логічної інформації в Карпатському регіоні // Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (будівництво). НДІБК. – Київ. - 2004. - Вип.60. – C.83-88.
  3. Вербицький С.Т., Стецьків О.Т., Вербицький Ю.Т., Рожок Н.І.,  Пронишин Р.С. Система збору, обробки та аналізу сейсмологічних даних Карпатського регіону // Геофиз. журн. – Київ. - 2009. – 31, №1.