комп’ютерні технології

Використання новітніх комп’ютерних технологій при чисельному дослідженні напружено-деформованого стану будівельних конструкцій

Подано результати дослідження напружено-деформованого стану монолітного перекриття зі сталезалізобетонною колоною з використанням новітніх комп’ютерних технологій.

The paper presents the results of a study of the stress-strain state of monolithic slabs with composite column using the latest computer technology.

Про методику гравіметричного моніторингу змін у будові геологічного середовища

У роботі розглянуто методичні питання геологічної інтерпретації матеріалів гравіметричного моніторингу та результати її застосування, спираючись на досвід автора у створенні і використанні комп’ютерних технологій гравіметричного моделювання.
 

 

Технічні аспекти опрацювання комп'ютером природномовної інформації

The article deals with technical problems of natural language information processing by computer caused by the presence of multiple character encoding standards and non-compliance by users with spelling and punctuation rules. The necessity of previous technical processing of such texts before their use in scientific researches as well as in various information systems has been grounded.