Про методику гравіметричного моніторингу змін у будові геологічного середовища

1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України,

У роботі розглянуто методичні питання геологічної інтерпретації матеріалів гравіметричного моніторингу та результати її застосування, спираючись на досвід автора у створенні і використанні комп’ютерних технологій гравіметричного моделювання.
 

 

1. Анікеєв С.Г., Кузьменко Е.Д., Станкін О.В. Особливості гравітаційного моніторингу на прикладі вирішення задач контролю експлуатації сірчаних родовищ // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ. – 1995. – Вип. 32. – С. 39–49.

2. Кузьменко Е.Д., Анікеєв С.Г., Штогрин М.В., Вовк Р.Я. Тривимірне картування карстових утворень на родовищах калійної солі за даними гравірозвідки // Розвідка та розробка нафтових і газових  родовищ. Серія: Розвідувальна і промислова геологія. – Івано-Франківськ. – 1996. – Вип. 33. – С. 101–108.

3. Кузьменко Е.Д., Анікеєв С.Г., Штогрин М.В. Особливості інтерпретації гравіметричних даних методом деталізації при картуванні карстових утворень // Геологія і геохімія горючих копалин. – 1996. – № 3-4. –С. 178–183.

4. Анікеєв С.Г., Шуровський О.Д. Геофізичний моніторинг стану геологічного середовища в процесі ліквідації калійного рудника “Нова Голинь” // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. – Київ. – 2009. – С. 202–208.

5. Анікеєв С.Г., Кузьменко Е.Д. Моделювання аномалій сили тяжіння на Березівському ГКР ДДЗ // Нафта і газ України. Збірник наукових праць (матеріали 6-ої Міжнародної Конференції "Нафта-Газ України-2000", Івано-Франківськ, 31жовтня-3 листопада 2000р.). У 2-х томах. – УНГА. – 2000. – Том 1. – С. 299.

6. Маловичко А.К., Костицын В.И., Тарунина О.Л. Детальная гравиразведка на нефть и газ. – М.: Недра, 1979. – 192 с.

7. Анікеєв С.Г. Про високоточні гравіметричні спостереження і їх первинну обробку // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ. – 2003. –№ 4 (9). – С. 102–107.

8. Анікеєв С.Г. Методика інтерпретації гравіметричних матеріалів при довільній будові геологічних середовищ. Автореф. диc…канд. геол. наук: 04.00.22 / ІФДТУНГ – Київ, 1999. – 24 c.

9. Анікеєв С.Г. Комп’ютерна система рішення прямих та обернених задач гравірозвідки для 2D/3D моделей складнопобудованих середовищ // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Серія: Розвідувальна і промислова геологія. – Івано-Франківськ. – 1997. – Вип. 34. – С. 57–63.

10. Анікеєв С.Г. Про імітаційне моделювання в гравірозвідці // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. – Київ. – 2007. – С. 292–298.

11. Максимчук В.Ю., Кузнєцова В.Г., Вербицький Т.З. та ін. Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат. – Київ: Наук. думка, 2005. – 256 с.

12. Анікеєв С.Г. Про методику моделювання складнопобудованих середовищ у гравірозвідці // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. – Київ. – 2008. – С. 67–72.