концентрат

Розроблення технології одержання амофосу із алжирських фосфоритів

Досліджено технологічні аспекти виробництва амофосу за умови використання як сировини алжирських фосфоритів. Обґрунтована необхідність підвищених витрат сульфатної кислоти при перероблення алжирських фосфоритів у порівнянні із технологією перероблення апатитового концентрату. Встановлено залежність рН розчину від молярного співвідношення NH3:H3PO4 при нейтралізації екстракційної фосфатної кислоти, виготовленої із алжирських фосфоритів. Доведено потребу більш глибокої нейтралізації кислотного розчину у технології отримання екстракційної фосфатної кислоти із алжирського фосфориту.

Дослідження мінералогічного складу та флотаційних параметрів кварц-графітового сланцю

Abstract: 

Показано, що за даними геологорозвідки в Узбекистані існує один графітовий поклад (Taskazgan) і близько 25 ділянок різної перспективи. Проведені дослідження нових покладів Rupat, Zauchak і Zahchahona для одержання графіту для вогнетривкої промисловості. Визначено, що поклад Zahchahona може бути класифікований як середній за розміром; вміст очищеного графіту в родовищі руди становить від 3 до 15 %, що відповідає вимогам галузі для даного виду сировини. Проведено очищення графіту флотацією та вилуговуванням, що привело до вмісту вуглецю 75 %.