координаційні сполуки кадмію

Синтез, будова, властивості координаційних сполук Zn(II) І Cd(II) з гідразидом 3-метоксибензенової кислоти та їх біологічна активність

З використанням гарячих етанoльних або водно-етанольних розчинів у слабо кислому середовищі (рН = 4,0–5,0) отримано координаційні сполуки Zn(II) і Cd(II) з гідразидом з-метоксибензенової кислоти. На основі хімічного аналізу та вивчення електропровідності розчинів запропоновано склад синтезованих комплексів. За допомогою методів 1Н ЯМР та ІЧ-спектроскопії, термогравіметрії та квантово-хімічних розрахунків у наближенні РМ3 встановлено будову координаційних сполук.