координаційний простір

Multi-agent Coordination with Deferred Asynchronous Messaging in a Distributed Coordination Space

A method of multi-agent coordination with deferred asynchronous messaging in a distributed coordination space has been proposed. The method has been based on the concept of multi-agent conditional interaction. The method has used 1) a distributed coordination space in which agents move, 2) the rules of state transitions for the coordination space nodes depending on the movements of agents, 3) the rules of agents move and state transitions depending on the states of the coordination space nodes, 4) a multi-agent coordination game based on the coordination space and the rules.

Метод координації адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів на основі відкладеної у часі інформаційної взаємодії

Розглянуто метод координації адаптивних вимірювально-обчислювальних про- цесів на основі відкладеної у часі інформаційної взаємодії. Запропоновано концепцію багатоагентної обумовленої взаємодії, згідно з якою вимірювально-обчислювальні процеси координуються за допомогою координаційного простору та відповідних правил поведінки в ньому.