Метод координації адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів на основі відкладеної у часі інформаційної взаємодії

Автори: 
Бочкарьов О. Ю., Голембо В. А.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин

Розглянуто метод координації адаптивних вимірювально-обчислювальних про- цесів на основі відкладеної у часі інформаційної взаємодії. Запропоновано концепцію багатоагентної обумовленої взаємодії, згідно з якою вимірювально-обчислювальні процеси координуються за допомогою координаційного простору та відповідних правил поведінки в ньому.

1. Бочкарьов О. Ю. Структурна адаптація автономних розподілених вимірювально-обчислю- вальних систем // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”. – 2010. – № 688. – C. 16–22. 2. Botchkaryov A., Kovela S. CyberCromlech: A new framework for collective behaviour game experiments // in Proceedings of 20th European Conference on Modelling and Simulation (ECMS-2006), Bonn, Sankt Augustin, Germany, 28–31 May, 2006. – P.540–545. 3. Botchkaryov A., Kovela S. Modeling the Emergent Behaviour using the Multi-agent Conditional Interplay // In Proceedings of 19th European Modeling & Simulation Symposium (EMSS 2007), Bergeggi, Italy, 4–6 October, 2007. – P.95–100. 4. Botchkaryov A., Golembo V. Concept of Multiagent Conditional Interplay // Proceeding of the 3-rd International Conference ACSN-2007 / Lviv Polytechnic National University, September 20–22, 2007. – Pp.94–96. 5. Botchkaryov A., Kovela S. Concept of Multi-agent Conditional Interplay // in Proceedings of EUROSIM/UKSim 10th International Conference on Modelling and Simulation, Cambridge, England, 1–3 April, 2008. – P.100–105. 6. Бочкарьов О. Ю. Проблема організації адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів в автономних розподілених системах // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”. – 2012. – № 745. – C. 20–26.