корпоративні інформаційні системи

Проблеми та перспективи застосування корпоративних технологій управління підприємств в умовах євроінтегрування

Охарактеризовано особливості і перспективи застосування корпоративних технологій управління підприємств в умовах євроінтегрування. В статті систематизовано етапи становлення та розвитку автоматизованих інформаційних систем управління підприємств. Наведена характеристика та способи застосування автоматизованих інформаційних систем управління операційною діяльністю підприємств за рівнями управління. Систематизовано особливості запровадження корпоративних інформаційних систем українськими підприємствами за умов євроінтегрування.

Ефективність застосування генетичних алгоритмів для пошуку оптимізованих рішень

Обґрунтовано теоретичні положення, запропоновано методичні та практичні рекомендації, що дають змогу підвищити дієвість функціонування інформаційної системи. Проаналізовано основні моделі генетичних алгоритмів для знаходження кращого рішення в інформаційній системі. Описано основні аспекти використання генетичних алгоритмів для застосування їх у еволюційному моделюванні. Представлено генетичний алгоритм для оперування критеріями вибору і відбору необхідної популяції рішень.