креативний клас

Роль креативного менеджменту у формуванні творчого потенціалу підприємства

Проаналізовано підходи до визначення терміна «креативний менеджмент». Розгля- нуто концепцію креативного класу, в якому новими рушійними силами економічного розвитку є «суперкреативне ядро» (ураховуючи художників, дизайнерів) і «творчі професіонали» (серед яких менеджери, юристи). Виокремлено основні ознаки креативності персоналу підприємств. Охарактеризовано напрями креативного менеджменту в сфері маркетингу, зокрема: маркетингові комунікації, реклама, бренд-менеджмент, медіа- менеджмент. Запропоновано етапи розроблення креативних рішень на підприємстві.