Роль креативного менеджменту у формуванні творчого потенціалу підприємства

2022;
: c. 37 - 44
1
Lviv Polytechnic National University, Ukraine
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано підходи до визначення терміна «креативний менеджмент». Розгля- нуто концепцію креативного класу, в якому новими рушійними силами економічного розвитку є «суперкреативне ядро» (ураховуючи художників, дизайнерів) і «творчі професіонали» (серед яких менеджери, юристи). Виокремлено основні ознаки креативності персоналу підприємств. Охарактеризовано напрями креативного менеджменту в сфері маркетингу, зокрема: маркетингові комунікації, реклама, бренд-менеджмент, медіа- менеджмент. Запропоновано етапи розроблення креативних рішень на підприємстві. Досліджено основні завдання креативного менеджменту підприємств та наведено пере- ваги сприяння творчості на робочому місці.

  1. Creative Management: A Predicted Development from Research into Creativity and Management (2007). URL:      https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-8691.2007.00445.x.
  2. Saukh I. & Vikarchuk O. (2021). Creativity in Management and Creative Management: Meta-Analysis. Marketing and Management of Innovations, 1, 65–80. URL: http://doi.org/10.21272/mmi.2021.1-06.
  3. Florida Richard & Pedigo Steven (2017). The Case for Inclusive Prosperity. NYU Schack Institute of Real Estate, Urban Lab. https://iamstevenpedigo.com/wp-content/uploads/2019/07/NYUSPS-Schack-Urban-Lab-The- Case-for-Inclusive-Prosperity.pdf.
  4. Emily Eaton (2010). What is the creative class? URL: https://briarpatchmagazine.com/articles/view/what- is-the-creative-class.
  5. Аташкаде Р. В. (2017). Креативний менеджмент як складова інноваційної діяльності. Економіка. Менеджмент. Бізнес, 1, 86–94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2017_1_15.
  6. Божидарнік Т., Василик Н. (2015). Формування й розвиток креативного менеджменту на підприємстві. Економіст, 3, 37–39.
  7. Кузьмін О. Є., Князь С. В., Литвин І. В., Зінкевич Д. К. (2010). Креативний менеджмент: навч. посіб. Львів: Вид-во Львівської політехніки.
  8. Поленкова  М. (2021). Креативний менеджмент як фактор інноваційного розвитку суспільства. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична, 30, 207–215. URL:     https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/493.
  9. Свидрук І. І. (2018). Креативний менеджмент як передумова ефективного розвитку економіки знань. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 20(3), 29–32.
  10. Швець Г. О. (2020). Основні характеристики креативного менеджменту. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 2(29), 11–17. URL: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/31052020/7064.