критерій Пірсона

Формування пуассонівської імпульсної послідовності на основі генератора Голлманна

Показано можливість формування пуассонівської імпульсної послідовності на основі псевдовипадкової бітової послідовності. Для формування останньої використано генератор Голлманна. Якість бітової послідовності досліджували за допомогою статистичних тестів NIST. Для оцінки якості пуассонівської послідовності використано методику, що ґрунтується на критерії Пірсона.