кусково-однорідний півпростір

Розпізнавання арактеристик електропровідного включення у півпросторі для квазістаціонарної моделі процесу становлення електромагнітного поля

Розглянуто математичне моделювання процесу становлення електромагнітного поля (ЕМП) у кусково-однорідному півпросторі. Знайдено в часовій області компоненти векторів напруженостей електричної та магнітної його складових для квазістаціонарної моделі без введення потенціалів електричного чи магнітного типів. За допомогою методу приграничних елементів досліджено вплив включення з вищою, ніж середовище, електропровідністю на розподіл ЕМП на денній поверхні та показано способи розпізна- вання його геометричних та електромагнітних характеристик.