ланцюгове аеробне окиснення вуглеводнів

Вплив попередньо приготовлених і очищених багатостінних вуглецевих нанотрубок на рідкофазне аеробне окиснення вуглеводнів

Представлені прості кінетичні підходи до вивчення впливу багатостінних вуглецевих нанотрубок (MWCNT) на аеробне окиснення вуглеводнів та запропоновано реальні прийнятні механізми процесу. Як модель використано аеробне рідкофазне низькотемпературне окиснення етилбензену у присутності багатостінних вуглецевих нанотрубок. За допомогою кінетичного аналізу визначено, що каталітична дія пов’язана з наявністю сполук заліза у внутрішніх каналах MWCNT.