lead dioxide

Вплив йонів Bi3+ на кінетику електроосадження діоксиду свинцю з метансульфонатних електролітів

Вивчено кінетику електроосадження діокиду свинцю з метансульфонатних електролітів на Pt у присутності та без йонів бісмуту. Електроосадження перебігає за механізмом, запропонованим в літературі для діоксиду свинця. У разі введення до електроліту осадження йонів бісмуту константа швидкості гетерогенної реакції утворення діоксиду свинця знижується через адсорбцію модифікуючої домішки.