Вплив йонів Bi3+ на кінетику електроосадження діоксиду свинцю з метансульфонатних електролітів

Надіслано: Вересень 25, 2012
Переглянуто: Грудень 03, 2012
Прийнято: Травень 30, 2013
Authors: 

Olesia Shmychkova, Amina Magomedova, Dmitriy Girenko, Tatiana Luk’yanenko and Alexander Velichenko

Вивчено кінетику електроосадження діокиду свинцю з метансульфонатних електролітів на Pt у присутності та без йонів бісмуту. Електроосадження перебігає за механізмом, запропонованим в літературі для діоксиду свинця. У разі введення до електроліту осадження йонів бісмуту константа швидкості гетерогенної реакції утворення діоксиду свинця знижується через адсорбцію модифікуючої домішки.

[1] Velichenko A., Amadelli R., Gruzdeva E. et al.: J. Power Sources, 2009, 191, 103.
[2] Velichenko A., Knysh V., Luk’yanenko T., et al.: Chem. & Chem. Techn., 2012, 6, 123.
[3] Velichenko A. and Devilliers D.: J. Fluorine Chem., 2007, 128, 269.
[4] Amadelli R., Samiolo L., de Battisti A. and Velichenko A.: J. Electrochem. Soc., 2011, 158, 87.
[5] Treimer S., Feng J. and Johnson D.: J. Electrochem. Soc., 2001, 148, E321.
[6] Brillas E., Bastida R. and Llosa E.: J. Electrochem. Soc., 1995, 142, 1733.
[7] Liu Y., Liu H. and Ma J.: Appl. Catal. B, 2009, 91, 284.
[8] Velichenko A., Knysh V., Luk’yanenko T. et al.: Mat. Chem. and Physics, 2012, 131, 686.
[9] Amadelli R., Samiolo K., Velichenko A. et al.: Electrochim. Acta, 2009, 54, 5239.
[10] Yeo I., Lee Y. and Johnson D.: Electrochimica Acta, 1992, 37, 1811.
[11] Velichenko A., Amadelli R., Knysh V. et al.: J. Electroanal. Chem., 2009, 632, 192.
[12] Velichenko A., Baranova E., Girenko D. et al.: Russ. J. Electrochem., 2003, 39, 615.
[13] Velichenko A., Luk’yanenko T., Nikolenko N. et al.: Russ. J. Electrochem., 2007, 43, 118.
[14] Velichenko A., Girenko D., Kovalyov S. et al.: J. Electroanal. Chem., 1998, 454, 203.
[15] Galus Z.: Teoreticheskie Osnovy Electrokhimicheskogo Analisa. Mir, Moskwa 1974.
[16] Gorokhovskaya V. and Gorokhovskiy V.: Praktikum po Electrokhimicheskim Metodam Analisa. Vysshaya shkola, Moskwa 1983.
[17] Larew L., Gordon J., Hsiao Y.-L. and Johnson D.: J. Electrochem. Soc., 1990, 137, 3071.