legal values

Проблема дефініції «правових цінностей» у сучасному науковому дискурсі

У статті зясовано, правові цінності є визначальним елементом правового впливу на соціум, які здійснюють істотний вплив на механізм правового регулювання. Визначено, що правові цінності, по-перше, взаємоповязані з принципами права, правосвідомістю, правотворчістю та правореалізацією; по-друге вони є реальними соціально-правовими явищами, правовими засоби та механізмами. Правові цінності мають ієрархічну структуру, їх система ґрунтується на певному комплексі інтересів, в основі яких є людські потреби.

Громадянське суспільство та його правові цінності в умовах демократичної трансформації: досвід України

Досліджено поняття правових цінностей громадянського суспільства та їх зв’язок
із правосвідомістю громадян та процесами демократичної трансформації. Охарактеризовано такі основні правові цінності, як свобода, рівність, справедливість, приватна
власність, охорона прав та свобод людини і громадянина. Проаналізовано необхідність
існування чітко розробленої та науково обґрунтованої демократичної ідеології як
фундаменту для подальшого розвитку правових цінностей громадянського суспільства
в Україні.
 

Free will of a man under globalization of the society (natural and legal aspect)

The article deals with the philosophical and legal approach to understanding of natural and legal features of the preservation and development of free will of a person under globalization of the society. A great attention is paid to the basic natural and legal values that form the basis of the principles of human activity in the socio-natural space.

Social behavior in natural and legal space

The article deals with the philosophical and legal approach to understanding of social behavior in natural and legal environment in the context of understanding the man at her relative or absolute autonomy and independence from being objective areas, including legal reality. A great attention is paid to the assimilation of human values provided legal globalization in society.