лексикографія

Проблемні аспекти локалізації окремих термінів з прикладної лінгвістики

У статті розглянуто проблеми правильної передачі українською мовою термінів parsing і stemming, вживання яких на сьогоднішній день не обмежується тільки прикладною лінгвістикою. Запропоновано власне українські відповідники, які, на думку авторів, вірно передають значення англійських термінів.

Навчальний словник у виші: місце, роль і засади укладання

У статті розглянено проблему укладання навчального термінологічного словника, який би в освітньому процесі сприяв формуванню цілісного світогляду майбутнього фахівця, виробленню в нього системного підходу до аналізу будь-яких явищ дійсності; крім того, подано пропозиції щодо засад укладання та організації макро- і мікроструктури такого словника.

Технологія перетворення п’ятимовного словника порівнянь у електронну форму

In this article the structure of Ukrainian-Russian-Belarusian-Polish dictionary of comparisons was analyzed and the technology of its transformation from paper into electronic form was proposed.
 Key words: lexicography, dictionary