логіко-лінгвістична модель

Особливості Бази Знань Системи Автоматизованої Побудови Логіко-лінгвістичних Моделей Текстових Документів

У статті окреслено проблему пошуку змістовних одиниць у електронних текстових документах та проаналізовано основні недоліки відомих підходів до видобування знань із текстової інформації. Досліджено особливості побудови логіко-лінгвістичних моделей електронних тексто- вих документів, зокрема описано та досліджено особливості баз знань системи автоматизованої побудови логіко-лінгвістичних моделей україномовних текстових документів. Запропоновано схему формалізації текстової інформації на основі побудови логіко-лінгвістичної моделі електронного текстового документа.

Структура системи порівняльного аналізу електронних текстових документів за змістом

Проаналізовано схему функціонування сервісів для визначення унікальності електронних текстових документів, розглянуто їхні основні характеристики під час перевірки на оригінальність наукової статті. Наведено структуру системи порівняльного аналізу електронних текстових документів за змістом, описано принцип функціонування кожної з її основних компонент.

Construction of the text’s content model based on logic and linguistic models

The paper analyzes the shortcomings of existing models of text documents, it  proposes an uniform content model of text that formed on the basis of synthesis of logic and linguistic models of its sentences. The work shows basic steps of the proposed algorithm for constructing content models of text