Структура системи порівняльного аналізу електронних текстових документів за змістом

2017;
: ст. 277-285
Прийнято: Березень 28, 2017
1
Національний авіаційний університет

Проаналізовано схему функціонування сервісів для визначення унікальності електронних текстових документів, розглянуто їхні основні характеристики під час перевірки на оригінальність наукової статті. Наведено структуру системи порівняльного аналізу електронних текстових документів за змістом, описано принцип функціонування кожної з її основних компонент.

1. Марчук Ю. Н. Компьютерная лингвистика: учеб. пособие / Ю. Н. Марчук. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. – 317 с.

2. Шарапов Р. В. Система проверки текстов на заимствования из других источников [Электронный ресурс] / Р. В. Шарапов, Е. В.Шарапова // 13-я Всероссийская научная конференция “Электронные библиотеки: перспективы и методы в технологии, электронные коллекции (RCDL’ 2011)": сб. трудов. – Воронеж, 2011. – С. 121–126. – Режим доступа: http://ceur-ws.org/Vol-803/paper16.pdf.

3. Ландэ Д. В. Интернетика: навигация в сложных сетях: модели и алгоритмы / Д. В. Ландэ , А. А. Снарский , И. В. Безсуднов. – М.: Либроком, 2009. – 264 с.

4. Глибовець М. М. Системи штучного інтелекту: навч. посібник / М. М. Глибовець, О. В. Олецький. – К.: Вид-во “Км “Академія”, 2002. – 366 с.

5. Глибовець А. М. Один підхід до побудови інтелектуальної пошукової системи / А. М. Глибовець, А. С.Шабінський // Наукові записки НаУКМА. – (Серія “Комп’ютерні науки”). – 2010. – Т. 112. – С. 26–29.

6. Коцюба И.Ю. Основы проектирования информационных систем: учеб. пособ./ И. Ю. Коцюба, А. В. Чунаев, А. Н. Шиков. – СПб.: Университет ИТМО, 2015. – 206 с.

7. Plagiarism Detection Engine [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ua.unplag.com /check-paper-for-plagiarism/.

8. Content watch [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://content-watch.ru.

9. StrikePlagiarism [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://strikeplagiarism.com.

10. Проверка уникальности текста Advego Plagiatus [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://advego.ru/.

11. Text.ru [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://text.ru/about.

12. Позняк Д. Уникальность текста по text.ru и content-watch.ru – пароход идет! [Электронный ресурс] / Д. Позняк, 2013. – Режим доступа: http://www.toboom.name/2013/04/text-ru-content-watchru. html.

13. Вавіленкова А. І. Структура інформаційної технології порівняльного аналізу текстових документів / А. І. Вавіленкова // Технічні науки та технології. – 2016. – № 1 (3). – С. 103–109.

14. Вавіленкова А. І. Структура системи порівняльного аналізу електронних текстових документів / А. І. Вавіленкова // Міжнар. наук.-техн. конф. “Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу”: тези доповідей. – К.: НАУ, 2016. – С. 18.