магнітоваріаційне зондування

Оцінка структури електропровідності мантії Землі в районі обсерваторії Панагюрище за магнітоваріаційними даними

Метод регіонального магнітоваріаційного зондування (Z/H метод) використано для побудови моделі електропровідності мантії Землі в районі Болгарської геомагнітної обсерваторії Панагюрище (PAG). На основі співвідношення спектрів вертикальної та горизонтальної компонент геомагнітного поля реєстрованих на поверхні Землі та апріорно відомої структури джерела варіацій розраховується магнітоваріаційна передавальна функція середовища. Інверсії останньої дозволяють отримати одновимірну модель розподілу електропровідності.