Оцінка структури електропровідності мантії Землі в районі обсерваторії Панагюрище за магнітоваріаційними даними

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, відділ геоелектромагнітних методів; Національний університет «Львівська політехніка», кафедра програмного забезпечення

Метод регіонального магнітоваріаційного зондування (Z/H метод) використано для побудови моделі електропровідності мантії Землі в районі Болгарської геомагнітної обсерваторії Панагюрище (PAG). На основі співвідношення спектрів вертикальної та горизонтальної компонент геомагнітного поля реєстрованих на поверхні Землі та апріорно відомої структури джерела варіацій розраховується магнітоваріаційна передавальна функція середовища. Інверсії останньої дозволяють отримати одновимірну модель розподілу електропровідності.

  1. Логвинов И.М., Семенов В.Ю. Оценка глубинных геоэлектрических параметров в районе обсерваторий Корец и Ястребовка (Украина) // Геофиз. Журн. – 2000. – 22, – № 3. – С. 90–95
  2. Banks R. Geomagnetic variations and the electrical conductivity of the upper mantle // Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society. – 1969. – 17. – P. 457-487
  3. Constable S.C., Parker R.L., Constable C.G. Occam's inversion: a practical algorithm for the inversion of electromagnetic data //Geophysics. – 1987. – 52. – P.289 –300
  4. Fujii I., Schultz A. The 3D electromagnetic response of the Earth to ring current and auroral oval excitation // Geophys. J. Int. – 2002. – 151. – P. 689–709.
  5. Parker, R.L., The inverse problem of electromagnetic induction: existence and construction of solutions based  on  incomplete data. // J. Geophys. Res. – 1980. – 85. – P. 4421 – 4428.
  6. Parker R.L., Whaler K.A. Numerical method for establishing solution to the inverse problem of electromagnetic induction // J. Geophys. Res. – 1981. – 86. – P. 9574 – 9584
  7. Schultz A., Larsen J, C. On the electrical conductivity of the mid-mantle – I. Calculation of equivalent scalar magnetotelluric response functions // Geophys. J. R. Astr. Soc. – 1987. – 88, – P. 733–761
  8. Semenov V. Yu. Regional Conductivity Structures of the Earth's Mantle – Wrszawa: Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences C-65(302), – 1998. – 122 p.