маґній

Синтез наночастинок срібла гальванічним заміщенням на маґнії в розчинах натрію поліакрилату в ультразвуці

Досліджено “зелений” синтез наночастинок срібла (AgNPs) внаслідок гальванічного заміщення (ГЗ) на маґній у розчинах натрію поліакрилату (NaPA) в ультразвуці (22 кГц). Запропоновано механізм спільної дії ГЗ та ультразвуку з утворенням AgNPs. Визначено, що синтезовані розчини AgNPs характеризуються максимумом поглинання за 410 нм, значення якого не залежить від концентрацій прекурсорів (AgNO3 та NaPA) і тривалості процесу. Розміри наночастинок, що мають сферичну форму, не перевищують 30 нм. Встановлено, що зі збільшенням концентрації ПАР спостерігається тенденція до зменшення їх розмірів.

ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКУ НА СИНТЕЗ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА ГАЛЬВАНІЧНИМ ЗАМІЩЕННЯМ У РОЗЧИНАХ НАТРІЮ ПОЛІАКРИЛАТУ

Досліджено синтез наночастинок срібла (AgNPs) магнієвим скрапом у розчинах натрію поліакрилату соногальванічним та гальванічним заміщенням. Встановлено, що впродовж цих процесів у розчинах NaPA срібло практично не осідає на магнієвій поверхні. Натрію поліакрилат забезпечує стабілізацію AgNPs з утворенням розчинів жовтого забарвлення з максимумом поглинання ~415 нм. Показано, що синтез AgNPs соногальванічним заміщенням відбувається внаслідок одночасного перебігу гальванічного заміщення магнієм і  відновлення Ag(I) за допомогою радикалів і відновників.

Morphology of Zinc Deposited via Cementation over Magnesium Rotary Disc in ZnCl2+NH4Cl Aqueous Solutions

Zinc cementation by magnesium from ZnCl2+NH4Cl aqueous solutions has been investigated. The amount of magnesium has been established as 0.8–2.0 g per 1 g of conditioned zinc to obtain recovery degree  99 %. At low concentrations of Zn2+ ions (0.025–0.1 M ZnCl2) dispersed deposit is formed with nanoparticles of reduced metal; at high concentrations (0.25–0.5 M) coarse-crystalline and fern-shaped deposit is formed.

Осадження паладію на магній у розчинах PdCl2 в DMF

Досліджено осадження паладію на поверхні обертового магнієвого диску та маґнієвого порошку цементацією у 0.01 М PdCl2 в диметилформаміді. Показано, що процес відновлення кількісно починається за 323–333 К без індукційного періоду. На поверхні маґнієвого диску формуються сфероподібні мікрочастинки паладію та їх агломерати, на поверхні маґнієвого порошку – частинки у формі шипів на пластівців товщиною 80–120 нм. Осаджені частинки паладію характеризуються значною адгезію до поверхні підкладки.