Синтез наночастинок срібла гальванічним заміщенням на маґнії в розчинах натрію поліакрилату в ультразвуці

2021;
: cc. 493–499
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Lviv Polytechnic National University

Досліджено “зелений” синтез наночастинок срібла (AgNPs) внаслідок гальванічного заміщення (ГЗ) на маґній у розчинах натрію поліакрилату (NaPA) в ультразвуці (22 кГц). Запропоновано механізм спільної дії ГЗ та ультразвуку з утворенням AgNPs. Визначено, що синтезовані розчини AgNPs характеризуються максимумом поглинання за 410 нм, значення якого не залежить від концентрацій прекурсорів (AgNO3 та NaPA) і тривалості процесу. Розміри наночастинок, що мають сферичну форму, не перевищують 30 нм. Встановлено, що зі збільшенням концентрації ПАР спостерігається тенденція до зменшення їх розмірів. Швидкість синтезу AgNPs збільшується майже пропорційно концентрації AgNO3 у розчині, тоді як вплив концентрації NaPA незначний. Показано ефективну бактерицидну дію синтезованих наночастинок на Escherichiacoli та Staphylococcusaureus.

 1. Brankovic S.: Electrochem. Soc. Interface, 2018, 27, 57. https://doi.org/10.1149/2.F05182if
 2. PapaderakisA., MintsouliI., GeorgievaJ., SotiropouloS.: Catalysts, 2017, 7, 80.https://doi.org/10.3390/catal7030080
 3. Kuntyi O., Zozulya G., Shepida M.: Voprosy KhimiiiKhimicheskoi Tekhnologii, 2020, 4, 5.https://doi.org/10.32434/0321-4095-2020-131-4-5-15
 4. Lahiri A., Kobayashi S.: Surf. Eng., 2016, 32, 321. https://doi.org/10.1179/1743294415Y.0000000060
 5. Kuntyi О., ZozulyaG., ShepidaM.,NichkaloS.: Voprosy KhimiiiKhimicheskoi Tekhnologii, 2019, 3, 74. https://doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-74-82
 6. Kuntyi O., Shepida M., Sus L. et al.: Chem. Chem.Technol., 2018, 12, 305. https://doi.org/10.23939/chcht12.03.305
 7. NiuK., KulinichS., YangJ. etal.: Chem. Eur. J., 2012, 18, 4234. https://doi.org/10.1002/chem.201102544
 8. Oloye O., Tang C., Du A. et al.: Nanoscale, 2019, 11, 9705.https://doi.org/10.1039/c9nr02458a
 9. Silva A., Rodrigues T., Haigh S., Camargo P.: Chem. Comm., 2017, 53, 7135. https://doi.org/10.1039/C7CC02352A
 10. Lu F., Xin H., Xia W. et al.: ACS Cent. Sci., 2018, 4, 1742. https://doi.org/10.1021/acscentsci.8b00778
 11. Chee S., Tan S., Baraissov Z.et al.: Nat. Commun., 2017, 53, 1224. https://doi.org/10.1038/s41467-017-01175-2
 12. Mancier V., Rousse C., Dille J., Fricoteaux P.: Ultrason. Sonochem., 2010, 17, 690. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2009.12.009
 13. Liu J., Hu M., Song Y. et al.: Synth. Met., 2014, 187, 185. https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2013.10.034
 14. Pienpinijtham P., Sornprasit P., Wongravee K.et al.: RSC Adv., 2015, 5, 78315.https://doi.org/10.1039/c5ra11193e
 15. Wu C., Mosher B., Zeng T.: Chem. Mater., 2006, 18, 2925. https://doi.org/10.1021/cm052400x
 16. FarsadroohM., NoroozifarM., Modarresi-AlamA., SaravaniH.: Ultrason. Sonochem., 2019, 51, 478.https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2018.06.011
 17. WuC., MosherB., ZengT.: J. Nanosci. Nanotechnol., 2008, 8, 386. https://doi.org/10.1166/jnn.2008.18144
 18. DoukS., SaravaniH., FarsadroohM., NoroozifarM.: Ultrason. Sonochem., 2019, 58, 104616. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2019.104616
 19. ZhengH., MatsekeM., MunondeT.: Ultrason. Sonochem., 2019, 57, 166. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2019.05.023
 20. RousseC., JosseJ., MancierV. etal.: RSCAdv., 2016, 6, 50933.https://doi.org/10.1039/c6ra07002g
 21. Sun Z., Masa J., Xia W. et al.: ACS Catal., 2012, 2, 1647.https://doi.org/10.1021/cs300187z
 22. Lee E., Jang J., Matin M., Kwon Y.: Ultrason. Sonochem., 2014, 21, 317. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2013.05.006
 23. Zapata-FernándezJ., Gochi-PonceY., Salazar-GastélumM. etal.: Int. J. HydrogenEnergy, 2017, 42, 9806. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.02.057
 24. Gherasim O., Puiu R., Bîrca A.etal.: Nanomaterials, 2020, 10, 2318. https://doi.org/10.3390/nano10112318
 25. Lee S., Jun B.: Int. J. Mol. Sci., 2019, 20, 865. https://doi.org/10.3390/ijms20040865
 26. JeongY., LimD., ChoiJ.: Adv. Mater. Sci. Eng., 2014, 2014, 763807.https://doi.org/10.1155/2014/763807
 27. Cheon J., Kim S., RheeY. etal.: Int. J. Nanomed., 2019, 14, 2773. https://doi.org/10.2147/IJN.S196472
 28. Haider A., Kang I.: Adv. Mater. Sci. Eng., 2015, 2015, 165257.https://doi.org/10.1155/2015/165257
 29. Calderón-Jiménez B., Johnson M. et al.: Front. Chem., 2017, 5, 1.https://doi.org/10.3389/fchem.2017.00006
 30. Liu G., Ma X., Sun X. et al.: Adv. Mater. Sci. Eng., 2018, 2018, 3758161.https://doi.org/10.1155/2018/3758161
 31. SrikarS., GiriD., PalD. etal.: GreenSustain. Chem., 2016, 6, 34. https://doi.org/10.4236/gsc.2016.61004
 32. SomeS., SenI., MandalA. etal.: Mater. Res. Express, 2018, 6, 012001. https://doi.org/10.1088/2053-1591/aae23e
 33. Kuntyi O., Kytsya A., MertsaloI.et al.: Colloid Polym. Sci., 2019, 297, 689.https://doi.org/10.1007/s00396-019-04488-4
 34. Kuntyi O., Mazur A.; KytsyaA. et al.: Micro Nano Lett., 2020, 15, 802.https://doi.org/10.1049/mnl.2020.0195
 35. Skіba M., Vorobyova V., Kovalenko I., Shakun A.: Chem. Chem. Technol., 2020, 14, 297. https://doi.org/10.23939/chcht14.03.297
 36. Pollet B.: Int. J. Hydrogen Energy, 2010, 35, 11986.https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2010.08.021
 37. He C., Liu L.; Fang Z.et al.: Ultrason. Sonochem., 2014, 21, 542. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2013.09.003
 38. KuntyiO., ZozulyaG., KuriletsO.: Russ. J. Non-Ferr. Met., 2007, 48, 413. https://doi.org/10.3103/S1067821207060077
 39. KuntyiO., DobrovetskaO., KorniyS. etal.: Chem. Chem. Technol., 2014, 8, 193. https://doi.org/10.23939/chcht08.02.193
 40. KuntyiO., MasykO., MinakovaR.: Mater. Sci., 2004, 40, 428. https://doi.org/10.1007/s11003-005-0013-1
 41. YavorskiyV., SukhatskiyY., ZnakZ., MnykhR.: Chem. Chem. Technol., 2016, 10, 507.https://doi.org/10.23939/chcht10.04.507