макроініціатор

ТЕЛЕХЕЛАТНІ ОЛІГОПЕРОКСИДИ З БІЧНИМИ ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛЕВИМИ ЛАНЦЮГАМИ ТА СУРФАКТАНТИ БЛОЧНО-РОЗГАЛУЖЕНОЇ БУДОВИ НА ЇХ ОСНОВІ

На сьогоднішній день полімери зі спеціальними властивостями широко використовуються в різноманітних галузях промисловості, зокрема у медицині, електроніці. Однак специфіка використання таких матеріалів визначається їх структурою. У зв’язку з цим розробка нових полімерних макромолекул з контрольованою будовою та дослідження закономірностей їх синтезу є актуальним завданням. У даній роботі поверхнево-активні кополімери блочно-розгалуженої будови одержано шляхом вільно радикальної полімеризації у дві стадії.

Синтез та ініціююча активність Со (ii)–Mn (ii) біметалічних макроініціаторів β-дикетонатного типу

Методом потрійної кополімеризації стиролу з вініл-β-дикетонатами Mn (ІІ) та Со (ІІ) отримані біметалічні макроініціатори. Досліджені кінетичні параметри кополімеризації. Показано, що металохелати в процесі кополімеризації одночасно виконують функції мономерів, ініціаторів та інгібіторів. Знайдено оптимальні умови синтезу МІ. Показана можливість використання отриманих макроініціаторів для одержання прищеплених полімерів.